این خبر نگار با دست خالی با سرباز مسلح اسراییلی در گیر می شود

 تا مانع از تیر اندازی اسراییلی ها به فلسطینیان شود!

دانلود در ادامه مطلب...

راهنما:
WMV : 7.2 MB - 3GP : 3.1 MB

دانلود با فرمت WMV
دانلود با فرمت 3GP